Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Təlim

Təlim

Təlimlər. Satış personalının hazırlanması, peşəkarlıqlarının artırılması.

1. Satı�� təlimləri

 • Satıcı işi. Satıcının rolu. Müştəri tipl����ri.
 • Satışa hazırlıq. Baza hazırlıq. Görüş qabağı hazırlıq.
 • Müştəri ilə ünsiyyət texnikaları.
 • Tələbatın öyrənilməsi.
 • Effektiv təqdimat.
 • Müştəri etirazları ilə iş.
 • Qiymət danışıqları.
 • Satışın bitirilməsi texnikaları.
 • Satışdan sonra. Müştərinin mü������aiyət olunması. Narazı m��ştəril��������rlə iş.
 • Satıcı üçün time-management.
 • Telefon danış����qlar����. G����lən zənglər. İsti z��nglər. Soyuq z��nglər.
 • Sat������cın����n müşt��������������������������������������������������������������������������������ri bazası. Baza il���� i��������������������������������������������.

2. Satışa r����hb������������rlik təliml��������ri

 • Liderlik. Sat��cıların motivasiyası.
 • Satıcıların işinə nəzar��������t. D��zəlişl������rin edilməsi.
 • Sat��cılar��n yetişdirilməsi.
 • Satış rəhbəri üçün time-management.
 • Krizis vaxtı rəhbərlik. Xilaskarlıq.