Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Sosial Media Marketinqi (SMM)

Niyə sizin sosial mediada (facebook, instagram, linkedin, youtube, twitter və s.) aktiv marketinqiniz olmalıdır?

 

  • SMM bu gün ən populyar, ən sərfəli reklam kanalıdır.
  • SMM bu günün trendidir. SMM-dən düzgün şəkildə istifadə etmədikdə rəqiblərimizdən geri qalırıq.
  • Müştərilərimizin ən çox vaxt keçirdiyi yer oradır. Orda olmasaq, mövcud müştərilərimizi də itirə bilərik.
  • Sosial media bizə imkan verir ki, az büdcə ilə məhz istədiyimiz mü��������������������������������təri qrupuna reklamım����zı yonəldək. Bu, pulumuzun maksimum effektli istifadəsi deməkdir.

 

 

Sosial Media Marketinqini (SMM) biz hans���� formada qururuq?

 

  • Biznesinizi, m��������������������������������������������������������������������������������vcud strategiyanız��������������, hədəfl��rinizi, müştərilərinizi t��hlil edirik
  • Təhlilin nəticəsindən yola çıxaraq SMM strategiyas�� hazırlayırıq. SMM strategiyası hansı sosial şəbək�� üzrə hansı aktivlikl����������r etməli olduğumuzu göstərən unikal plandır, yol xəritəsidir.
  • SMM b��dcəsinin təyin olunması, büdcənin maksimum effektli istifadəsi qaydalarının hazırlanması.
  • SMM ��zrə hesabatlığın hazırlanması. Hesabatlıq sizə imkan verəcək ki, hansı aktvliklərinizin daha effektli olduğunu, harda boşluqlarınızın olduğunu, hara fokuslanmaq lazım olduğunu görəsiniz.
  • SMM komandasının müəyyən olunmas���� v�� hazırlanması.