Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Müştəri sadiqliyinin yaradılması (CRM)

Biznesimizin gələcəyini sığortalamaq üçün müştərilərimizin bizimlə uzun müddət işləməsinə nail olmalıyıq. Bunun üçün mütləq mövcud müştərilərlə etibarlı münasibətlər qurulmalı, onlarla sistemli iş aparılmalıd��r. Buna CRM sistemi – müştərilərlə münasibətlərin idarə olunması sistemi deyilir.

Üstəgəl satışlar�� artırmağın da ən effektli yollarından biri məhz mövcud müştərilərin təkrar sifariş vermələrini stimullaşdırmaq, onların bizi başqalarına t����vsiyə etmələrini aktivləşdirm��������kdir.

Şirkətinizdə effektli CRM sisteminin qurulması siz�� aşağıdakı faydaları verəcək:

  1. Müştərilərinizin sizə sadaqəti və sizinlə alış-verişi artacaq
  2. Yeni mü������������������������������������������������������������������tərilər qazanmaq daha asan olacaq, rəqibl��������r qarş��s��nda üst��nlük qazanmış olacaqsın��z.
  3. Şirkətinizin işgüzar imici daha da m��hkəmlənəcək.

 

Mü��tərilərl�� münasibətl��rin yüks������������������k s������������viyyədə idarə olunması ü����������ün peşəkar mütəxəssislərlə effektiv CRM sisteminin qurulmas������ ş������������������rtdir.

SAT Group komandası 3 addımda sizin üçün m��kəmməl CRM sitemi qura bilər:

  1. Müştərilərinizin və komandanızın müştərilərlə işinin analizi
  2. CRM strategiyasının hazırlanması
  3. CRM sistemi işlədəcək komandanın hazırlanması, şirkətdə müştəri mərk����zli mədəniyyətin formalaşdırılması.