Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Marketinq sisteminin qurulması

H����r bir şirkətin onun satışlarını sürətlə artıracaq, imicinin davamlı yüksəlməsinə səb��b olacaq, güclü brendə çevrilməyinə kömək edəcək marketinqə ehtiyacı var.

 

Uğurlu marketinqin olmaması

 

 

 • Satışların tez-tez aşağı düşməsinə;
 • Müştərilərin şirkəti tərk etməsinə;
 • İmicin korlanmasına;
 • Vaxtın və pulun boşuna, effektsiz reklamlara xərclənməsinə;
 • Əziyyətl�� qazanılmış bazar payın��������n asanlıqla itirilm��sinə səbəb olur.

 

Əgər siz

 

 • Satışlarınızın davamlı olaraq artmasını;
 • Uğurlu imicinizin olmasın����;
 • G��������������clü brend yaratmağı;
 • Rəqiblərl���� mübarizədə ciddi ��������stünlükl����rinizin olmasını;
 • Reklamlarınızın tam h����dəfə dəyməsini v�� effektli olmasını istəyirsinizsə,

 

 

bu işi Azərbaycan şəraitində ən yüks��k s����������viyy��də həyata keçirə bilən t��������crübəli m��təxəssislər�� həvalə edin. Sat Group marketerlər komandası Azərbaycanın bir çox uğurlu brendlərinin yarad��lmasında, sürətlə inkişaf edən şirkətlərin, bizneslərin yaradılmasında həlledici rol oynamış şəxslərdir. Siz çox asanlıqla bu komandanı öz işinizə cəlb edə və biznesinizi inkişaf etdirə bilərsiniz.

 

 

Marketinq sisteminin qurulması aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:

 

 • Mövcud marketinq sisteminin, müştəri bazasının, bazarın təhlili ilə boşluqların, ��������atışmazlıqların, problemlərin və imkanların üzə çıxarılması
 • Mövcud vəziyyətdən irəli gələr��k biznesinizə uyğun marketinq strategiyasının hazırlanması
 • Kritik vəziyy����td��������n ��������ıxmaq ������������������n qısamüddətli marketinq plan����nın hazırlanmas��
 • M��ştərilərin d��������zg��������������������������n seqmentasiyasının aparılmas����
 • Böhran dövr������ üç��n özəl marketinq həll������rinin işlənm��si
 • Marketinq büdcəsinin d��zgün planlanması. Büdcə nə q����dər olmalıdır? Necə b����lünməlidir? Pul hara xərclənməlidir?
 • M��hsulların optimallaşdırılması. Məhsul portfelində hansı məhsullar qalmalıdır? Hansı məhsullara xüsusi diqqət yetirilməlidir?
 • Şirkətin imcinin davamlı yaxşılaşmasına səbəb olacaq brendinq strategiyasının hazırlanması.
 • Müştərilərin daim sadiq qalmasın����, daha çox alış etməsini təmin edəcək CRM sisteminin qurulmas��.
 • Bazara v�� biznesin xüsusiyy��������tinə uyğun qiymət strategiyasının hazırlanması.
 • Sat����ş��n ar��tırılmas������ ������çün reklamlar, kampaniyalar sisteminin hazırlanması.
 • Sosial şəbəkələrdə (Facebook, instagram, youtube və s.) marketinqin daha effektli apar����lması üç��n planın hazırlanmas������������.