Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Konsultasiya

Konsultasiya

Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.

  • Satış nümayəndələrinin seçilməsi.
  • Satış nümayəndələrinin davamlı inkişafı üçün təlim — tədris sisteminin qurulması.
  • Satış addımlarının qurulması.
  • Danışıq skriptlərinin qurulması. Eləcə də telefonla danışıq skriptlərinin hazırlanması.