Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..