Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Satış kursu. 2-ci addım. Müştərinin tələbatının aşkarlanması. Azad Qəhrəmanov.

Tələbatı aşkarlamadan məhsul təqdim etmək hədəfi görmədən güllə atmağa bənzəyir. Müştərinin tələbatını öyrəndiyiniz halda nəticə əldə etmək şansınız dəfələrlə artır. Siz boş danışıqlar etmirsiniz, daha effektli və müştərinin istədiyi şəkildə təqdimat edirsiniz, yarana biləcək etirazların qarşısını alırsınız.